Abdullah Gül ve Chatham House Nişanı

Tam bu konu hakkında bir şeyler yazacaktım ki, içimden geçenleri başka bir yerde okudum. Aynen aktarıyorum.

***

Birincisi 2008 yılında İngiliz Kraliçesi’nin Türkiye ziyareti sırasında ve ikincisi 9 Kasım 2010’da Londra’da Abdullah Gül’e, İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth Chatham House Ödülü olarak, İngiltere’ye önemli hizmetler yapmış, “adanmış kişilere” takılan “Knight Grand Cross of the Order of the Bath” (Rûhanî Sâfiyet Derecesinin Şövalye Büyük Haç Nişanı) nişanını Gül’ün yakasına kendi elleriyle taktı.

Abdullah Gül göğsünde taşıdığı Şövalye Büyük Haç Nişanını taktı da ne oldu?

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 174. Maddesi, 8 adet “İnkılâp Kanunu’nu” sayarak, bunların Anayasal koruma altına alarak, değiştirilemez hâle getirir.[1]

Bu devrim kanunlarından 7’nci sırada sayılanın 2’nci maddesinin son fıkrasına göre Türkler yabancı devlet nişanları da taşıyamazlar.[2]

Anayasa’nın 66’ncı maddesine göre Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.[3]

Anayasa’nın 101’inci maddesinde Cumhurbaşkanı Türk vatandaşları arasından seçilir der. [4]

Bu durumda, Abdullah GÜL

– Cumhurbaşkanı seçildiğine göre, TÜRK VATANDAŞIDIR.

– Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olduğuna göre TÜRK’TÜR.

– İngiliz Devleti’nden aldığı “NİŞAN”ı göğsüne takıp taşımıştır.

Türk’lerin yabancı devlet nişanlarını taşıması, 26.Kasım 1934 tarih ve 2590 sayılı İnkılâp Kanunu’nun 2. Maddesi’ne göre yasak olduğundan, Abdullah Gül Anayasa’nın 174’üncü maddesinde sayılan bu devrim kanununu çiğnemiş ve ANAYASAYI İHLÂL etmiştir.

Halûk Dural

Ulusal Strateji Merkezi-USMER İstanbul Başkanı

Sayın M.Kerem Doksat’a teşekkürler. Yazının devamı için KeremDoksat.com

Fikrini Söyle

Ne düşündüğünüzü paylaşın...
Yorumunuzla birlikte resim göstermek için gravatar kullanın. gravatar!