Factoring (Faktoring) Nedir?

Faktoring ülkemizde henüz tam anlamıyla gelişememiş bir ticari araçtır. Resmî ve teorik olarak tanımı ise;

Faktoring iç ve dış ticaret işlemlerine uygulanan ve özellikle kısa vadeli mal satışlarında baş vurulan bir finansman yöntemidir. Ticaret işlemlerinde, alacakların tahsilatına yönelik olarak verilen hizmetlerin bütünü olarak tanımlanan faktoring; faktoring hizmetini talep eden ‘müşteri’ , hizmeti veren ‘Factor’ ve müşteri alacaklarının yönelmiş olduğu ‘borçlu’ arasında işlemektedir. Kısaca faktoring, kredili satış yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının faktoring şirketleri tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansman yöntemidir.

Faktoring şirketi, devraldığı alacakların muhasebesinin tutulması, borçluya ihtarda bulunulması, alacağın tahsili ve gereğinde cebri icra yoluyla elde edilmesi gibi hizmetleri de üstlenir. Üstlenilen bu hizmetler karşılığında müşteriden faktoring harcı denilen ve alacağın fatura değerinin %0.5 – % 2.5 arasında değişen bir komisyon talep eder.

Bu iki paragraftan oluşan yazı çok ucu açık ve yuvarlak cümlelerle yazıldığı için, en basit anlamıyla “Çek Kırmak” olarak adlandırılabilir. Tek fark hukukî ve tüzel olarak bu işlemlerin yürütülmesidir.

Paranın olduğu her yerde, her yöntem hukukî bir yapı kazanmak zorundadır. Böylece taraflar arası güven sağlanmış olur. Ayrıca, devletin kazancı ve ekonomiye geri dönüşümü de diğer önemli avantajlarıdır.

Fikrini Söyle

Ne düşündüğünüzü paylaşın...
Yorumunuzla birlikte resim göstermek için gravatar kullanın. gravatar!