Osmanlı’dan Günümüze Türkiye

İlköğretim hayatımızdan başlayarak, hemen hemen bütün eğitim hayatımız boyunca Osmanlı Devleti’nin tarihini okuduk, anlattılar. Bunun ne kadarı doğru diye merak da etmedik aslında. Bazen efsanelerle, bazen olmayan sapkınlıklarla aklımızın bir köşesine yerleştirildi. Her şeyde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’ni de kuruluş, yükselme, duraklama ve çökme dönemleriyle öğrendik. Osman Gazi kurdu, Fatih Sultan Mehmet döneminde yükseldi, III. […]

Başkanlık Sistemi ve Türkiye

Ülkemizde 2007 genel seçimlerinden sonra açık açık dillenmeye başlayan yönetim sistemidir. Daha önceleri de kısıtlı çevrelere olmasına rağmen dönemin ve günümüzün Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan birkaç defa tartışmaya açmıştı. Demokrasilerde kullanılan 3 temel sistemden biridir ‘Başkanlık Sistemi’. Diğer ikisi ise; ‘Parlementer Sistem’ ve ‘Yarı Başkanlık Sistemi’dir. Teoride ülkemiz ‘Parlamenter Sistem’le yönetilen bir cumhuriyettir. Olağan […]

Demokrasinin Zararları

Özellikle Fransız İhtilâli’nden sonra değer kazanan bir yönetim şeklidir. Demokrasi, yönetim rejimi kesinlikle değildir. Bundan dolayıdır ki, her türlü rejim içinde şekil olarak kullanılabilir. Demokrasi sözcüğü Yunanca dimokratia (δῆμος, yani dimos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Tanım olarak ise açık bir şeyler söylemek pek mümkün […]

Dışsal Özgürlük ve Türkiye’de Vatandaş Olmak

Özgürlük tanımı herkese göre farklılık gösterebilir. Köle olmamak, istediğini yapabilmek, davranışları belirlemek ve hatta yaşıyor olmak bile özgürlük tanımının içinde ayrı ayrı düşünülebilir. Peki dışsal özgürlük nedir? Sartori’ye göre ‘Özgür olabilmek için, bir şey yapmaya iznin olması, yapabilir olman ve buna gücün olması gerekir.’ Sorunun asıl temeli burada yatmaktadır; izin… İzin sadece bireyin kendisiyle ilgili […]

İçsel Özgürlük ve Türkiye’de Vatandaş Olmak

İçsel özgürlük kavramı en geniş ve açıklamalı haliyle Stoacılar tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikre göre, “Evrende her şey tanrısal akıl tarafından düzenlenir, bu yüzden rastlantılara yer yoktur.” düşüncesi kabul edilir. İnsanın Tanrı ve doğa ile olan ilişkisi onun özgürlük düzeyini gösterir. Bu savdan yola çıkacak olursak, Türkiye’de içsel özgürlük ne kadar gelişmiş görebiliriz. Dönemsel olaylarla […]

Bölgesel Baraj Modeli

Yıllardır hep tartışma konusudur ülkemizdeki seçim sistemi. Adil olmadığından, eşitçe temsil sağlanamadığından ve dolayısıyla demokrasinin tam olarak işlemediğinden yakınılır. Sanki demokrasi için seçim sisteminin düzelmesi yetecekmiş gibi. Oysa az çok demokrasi modellerinden haberdar olanlar bilirler ki; baraj formülünün uygulanması, yönetimsel açıdan önemlidir. Aksi halde, yönetimde ve muhalefette birçok farklı görüş ve çıkar grupları oluşabilir ve […]

Sonraki Sayfa »