Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Ülkemizde genelde finansal durumu daha iyi olan kurumlar tarafından kullanılan bu araç, temelinde daha düşük ölçekli ve nakit sorunu yaşayan şirketler için düşünülmüştür. Tanımı şu şekildedir;
Leasing (finansal kiralama), bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve Kiracının bütün yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetinin sembolik bir bedelle kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Bu süre boyunca malın bakımı-onarımı ve sigorta primlerinin ödenmesinden kiracı sorumlu olmaktadır.
Ülkemizde finansal kiralama işlemleri 3226 sayılı kanun çerçevesinde yapılmakta olup üçlü bir finansal ilişkiye (kiralayan, kiracı, satıcı) dayalı olarak uygulanan leasing yönteminin esası, yatırımcıya, bir malın kullanım hakkının mülkiyet hakkından ayrılarak tahsis edilmesi ve bu sayede yatırımcıyı peşin veya kısa vadeli finansman yükünden kurtararak, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmaya yöneltmek , verimlilik ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenmektir.
Daha açık bir söylemle “Mortgage” sisteminin ticarete uyarlanmış hâlidir. Satın alınan mala belli aralıklarla ödeme yapılır ve plânlanan ödeme süresi dolduğunda, söz konusu mal ‘Leasing’ şirketi tarafından müşteriye devredilir. Vadeli alım şeklinde bir yaklaşım olarak düşünmek yanlış olmaz.

Fikrini Söyle

Ne düşündüğünüzü paylaşın...
Yorumunuzla birlikte resim göstermek için gravatar kullanın. gravatar!