Başkanlık Sistemi ve Türkiye

Ülkemizde 2007 genel seçimlerinden sonra açık açık dillenmeye başlayan yönetim sistemidir. Daha önceleri de kısıtlı çevrelere olmasına rağmen dönemin ve günümüzün Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan birkaç defa tartışmaya açmıştı. Demokrasilerde kullanılan 3 temel sistemden biridir ‘Başkanlık Sistemi’. Diğer ikisi ise; ‘Parlementer Sistem’ ve ‘Yarı Başkanlık Sistemi’dir. Teoride ülkemiz ‘Parlamenter Sistem’le yönetilen bir cumhuriyettir. Olağan […]