Dışsal Özgürlük ve Türkiye’de Vatandaş Olmak

Özgürlük tanımı herkese göre farklılık gösterebilir. Köle olmamak, istediğini yapabilmek, davranışları belirlemek ve hatta yaşıyor olmak bile özgürlük tanımının içinde ayrı ayrı düşünülebilir. Peki dışsal özgürlük nedir? Sartori’ye göre ‘Özgür olabilmek için, bir şey yapmaya iznin olması, yapabilir olman ve buna gücün olması gerekir.’ Sorunun asıl temeli burada yatmaktadır; izin… İzin sadece bireyin kendisiyle ilgili […]