İçeriğe geçin

felsefe

 • Helenistik Felsefe

  Kent devletinin sona erdiği M.Ö. 323 yılıyla Hellenistik çağın son büyük imparatorluğunun Roma’nın bir parçası olduğu M.Ö. 30 yılı arasındaki dönemin felsefesine verilen ad. Bu dönemde yer alan dört büyük […]

   
 • Hıristiyanlık Felsefesi

  Düşünce akımlarının temel hatlarını çizdiğimiz İlkçağın bu son döneminde yeni bir din, yeni bir örgüt olarak “Hıristiyanlık” ortaya çıkmıştır. Hıristiyanlık, kaynağı yönünden, Roma’daki çeşitli helenistik tapınmalardan biridir. M.Ö. tahminen I. […]

   
 • İslâm Felsefesi

  İslam felsefesini, İslami felsefe ve İslam dünyasında gelişen felsefi akımlar olarak iki gruba ayrılarak değerlendirmek mümkündür. Temelde özü itibarı ile dogmatik olan din ile felsefenin beraber nasıl değerlendirilebileceği tartışmalı olsa […]

   
 • Felsefenin Tarihsel Dönemleri

  Antikçağ : İnsan kendisini herşeyi kapsayan bir bütünün, “kosmos” un bir parçası olarak kavrar. Kosmos’a sonsuz bir yasa (nomos physikos, lex naturalis, doğa yasası) egemendir. Bu yasaya, insanlar gibi tanrılar […]